Il diaptometro
senso metrico senso metrico

Ölçüm

SENSOMETRICO Gruppo Scienzia Machinale'nin ölçüm gereçleri ve teknolojileri odaklı markasıdır.

SENSOMETRICO orijinal metotlarla ve patentli tekniklerle ölçüm donanımları tasarlamak, üretmek ve markete sunmak için bütün imkanlara sahiptir. Bu gereçler metalik materyaller ve kaplamalar üzerinde mekanik ve tribolojik anlamda niteliklerin ölçülmesi için yeni işlevler sunmaktadır. SENSOMETRICO bu piyasa talebinde küresel piyasada yenilikçi çözümlerin önde gelen İtalyan üreticisidir.

Bu markanın ana ürünü, maddenin temel mekanik niteliklerini gerilme-gevşeme σ-ε eğrisi, akma mukavemeti ve iç gerilim kuvveti (bozulma öncesi maksimum gerilme) değerlerini işleyerek, yıkıcı olmayan ve kullanışlı bir yaklaşımla ölçen bir araç olan DIAPTOMETRO',dur. Çeşitli ölçümlerle kanıtlanmış özenli metoduyla DIAPTOMETRO metallerin elasto-plastik davranımını hızlı, kolay, kesin ve yıkıcı olmayan kontrolleriyle tanımlar. Bunun yanısıra, henüz hâlâ prototip geliştirme aşamasında bulunan "Tribometro" ve "Scratch" Tester adında iki ayrı ölçüm gereci bulunmaktadır. 2014'e kadar pazara sunulmaları beklenmektedir.

SENSOMETRICO onaylı araştırma merkezleriyle, özellikle Pisa, Trento ve Roma Tre Üniversitelerindeki Materyal Mühendisliği ve Endüstriyel Teknolojiler Departmanlarıyla olan işbirliğinden faydalanabilmektedir.

www.diaptometro.it »